2012: KIOGE izstāde

Galvenā / ERAF projekti / 2012: KIOGE izstāde

 

Ar šo informējam, ka SIA „Conti Chemical Company” 14.11.2012. iesniedza v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) projektu „CCh-05/2012”.

 

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.

 

Darbības programmas 2007.-2013.gadam numurs un nosaukums:

2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Prioritātes numurs un nosaukums: 2.3. prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana”

Pasākuma numurs un nosaukums: 2.3.1. pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana”

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

 

Projekta kopsavilkums:


SIA „Conti Chemical Company” apkalpo naftas bāzes un pārkraušanas termināļus, sūkņu stacijas, ķīmiskās ražotnes un citus ražošanas objektus, kas ekspluatē cauruļvadu sistēmas šķidrumiem vai gāzēm.

 

Uzņēmuma pakalpojumi sevī ietver specializētas tehniskās konsultācijas attiecībā uz šķidrumiem vai gāzēm paredzēto cauruļvadu sistēmām (t.sk. sistēmā ietilpstošajām iekārtām).

Pakalpojumi sevī ietver sekojošo:

  • sistēmas esošā stāvokļa analīzi, riska aspektu identifikācija un analīze;

  • ieteikumu sagatavošanu nepieciešamajiem uzlabojumiem;

  • optimālā risinājuma izvēle, t.sk. projektēšana un analīze;

  • optimālā risinājuma materiālu izvēle – caurules, iekārtas un citi sistēmā ietilpstoši izstrādājumi;

  • izvēlētā optimālā risinājuma pasūtījuma izvietošana dažādās valstīs;

  • pasūtījuma komplektēšana;

  • ar sistēmas nomaiņu un uzlabošanu saistīto darbu veikšana.

 

Uzņēmums, izstrādājot dažādus risinājumus cauruļvadu sistēmām, atsevišķus šīs sistēmas izstrādājumus ražo pats.

 

Projekta mērķis ir veiksmīgi piedalīties starptautiskajā izstādē:

Izstādē (-s) piedalījās 3 uzņēmuma pārstāvji.

Izstādes laikā SIA „Conti Chemical Company” organizēja semināru par tēmu:

Viegli uzliesmojošo šķidrumu tvaiku uztveršana un smaku novēršana rūpnieciskos objektos: tehnoloģiju apskats.

 

Kopējās projekta izmaksas sastāda ap 13620.58 LVL, no kurām plānotais atbalsta apjoms ir 5 300,40 LVL.


Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv

Telefons:  +371 6789-3960 Birojs:  Augusta Deglava iela 66, LV-1035
+371 6789-3962 Rīga, Latvija
Fakss:  +371 6789-3961 E-pasts:  info@contic.lv