Fluid-Liner

Galvenā / Katalogs / Fluid-Liner

FLUID-LINER®

 

Augstas efektivitātes bezreaģentu tehnoloģija, šķidrās darba vides apstrādei cauruļvados un aparātos, kas nodrošina divus svarīgus uzlabojumus:

 • visu veidu nogulšņu noņemšana

 • darba vides  nopumpēšanas ātruma palielināšana


 

FLUID-LINER® tehnoloģija ir izstrādātā Vācijā un sākot ar 2001.g. tiek ievesta ar SUTRA_IFT kompāniju grupu.

 

Iekārtu komplekts sastāv no diviem blokiem:

 

Elektriskais kabelis,  

kas apvīts ap cauruļvada posmu

Vadības skapis

 

Iekārta ģenerē mainīgu elektromagnētisko lauku, kas modulēts pēc speciālā algoritma.

 

Nokļūstot darbā vidē cauri cauruļvada sienu, šis lauks veido divus fiziskus efektus:

 

1) Kristalizācijs centru noārdīšana,
piemaisījumu (sāļu un organisko vielu )
atgriešana šķīdinātā stāvoklī

 

2) Mehānisku nešķīstošu piemaisījumu
(smišu un suspenziju) homogenizācija
cauruļvada iekšienē

W:\Tube\Commerc\Трубы\_Очистка прочих сред (43)\@Sutra\@IFT - Fluid-Liner\H2O structure split.gif

    

 

FLUID-LINER®  tehnoloģija tiek pielietota daudzas rūpniecības nozarēs


 


NOGULŠŅU NOŅEMŠANA


 

Sāļu un organisko vielu nogulsnēšana ir zināma būtiska problēma, veicot šķidruma cauruļvadu, siltummaiņu un citu aparātu ekspluatāciju.

 

Problēma izraisa daudzas nelabvēlīgas sekas :

 • cauruļvadu šķērsgriezuma sašaurināšanās, līdz pat pilnīgai bloķēšanai

 • siltummaiņu efektivitātes samazināšanās

 • paaugstināta slodze sūkņu aprīkojumam

 • aparātu un cauruļu korozija

 

cauruļu nogulšņu piemēri

       

 

Rezultātā paātrinās aprīkojuma nolietojums, bieži jāaptur aparātu darbība lai veiktu to tīrīšanu un remontu, izmantojot dārgus ķīmiskus reaģentus.

 

Tas izraisa ražošanas rentabilitātes un saražotās produkcijas apjoma samazināšanos.

 

FLUID-LINER®   dod iespēju novērst vai būtiski samazināt ar nogulsnēm saistītās cauruļvadu problēmas un iegūt ievērojamu ekonomisko efektu zaudējumu un izmaksu būtisku samazināšanu dēļ.

 • siltumenerģijas pārtērēšanas novēršana (siltummaiņu aprīkojumā)

 • ceha (iecirkņa) ražošanas līmeņa uzturēšana, produkcijas izlaides palielināšana

 • sūkņu aprīkojuma, siltummaiņu un armatūras resursa palielināšana un starpremontu intervālu pagarināšana

 • remonta un atjaunošanas darbu izmaksu samazināšana

 

sasniegtais  efekts

Langenbrama, Vācija

Attīrīšanas iekārtas

2006.g.        2013.g.

Gifhorna, Vācija

Iztvaicēšanas kolona (pildīšana)

2008.g.        2009.g.

Augsburga, Vācija

Papīra fabrika

C:\Users\arcady\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\image25.jpg

2008.g.        2009.g.

 

(attēlos parādīts objekta stāvoklis pirms un pēc FLUID-LINER® tehnoloģijas pielietošanas) 


VIDES NOPUMPĒŠANAS ĀTRUMA PALIELINĀŠANA


 

FLUID-LINER® nodrošina heterogenas darba vides (pulpas, suspensijas, smilšu un ūdens maisījuma) tecēšanas ātruma palielināšanu cauruļvadā  vidēji uz 10%

 

pulpas tecēšanas ātruma profila tipiskie grafiki

EMB000010a03eec

EMB000010a03eef

Smilšu un ūdens maisījums

smalka suspenzija

(pelēkā līnija – bez FLUID-LINER®, zilā līnija– izmantojot FLUID-LINER®)


 

Efekts apstiprināts dažāda tipa vidēs izmēģinājuma un rūpnieciskas ekspluatācijas procesā dažos objektos:

Pilota izmēģinājumi: šķidra betona
pārsūknēšana 1 km attālumā.
Mokpo, Dienvidkoreja, 2014.g.

    

C:\Users\arcady\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\pipeline4.jpg

C:\Users\arcady\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\fluid-liner.jpg

Gultnes padziļināšanas darbi ar smilšu un ūdens
maisījuma atsūknēšanu attālums līdz 12 km.
Kunsana osta , Dienvidkoreja, 2016-2018.g.

 

 

 

 

FLUID-LINER®  nodrošina ievērojamu ekonomisku efektu,  veicot heterogenu maisījumu nopumpēšanu

 

 • darba vides nopumpēšanas paātrinājums  vai

 • slodzes un enerģijas patēriņa sūkņu aprīkojuma samazināšana  

 

Telefons:  +371 6789-3960 Birojs:  Augusta Deglava iela 66, LV-1035
+371 6789-3962 Rīga, Latvija
Fakss:  +371 6789-3961 E-pasts:  info@contic.lv